Verslag Meiweek 2015

Donderdag 14 mei: Spel Zonder Grenzen.

Op deze warme dag kwamen de denzoekgroepen bij elkaar voor het jaarlijkse Spel Zonder Grenzen. Er waren weer ludieke spellen bedacht door een aantal denzoekers en een groot aantal aanwezigen aanschouwde en hoorde dat de Mei-Meisjes dit jaar de meeste punten hebben vergaard en hierdoor sinds lange tijd weer het evenement hebben gewonnen. Na nog een tijdje te hebben nagenoten werd het echter tijd om af te breken en alles in gereedheid te brengen voor het bekende “sjtichelsjtundje”, dat ’s avonds plaatsvond in gemeenschapshuis ’t Ströatje en zoals altijd een gezellige happening zou zijn.

 

Vrijdag 15 mei: In de pan gehakt.

De vrijdag voor de Meiweek stond zoals altijd in het teken van het versieren van de straat en wagen, dat zoals elk jaar fantastisch werd geregeld door de Kap-Kommissie. Met man en macht werden de klusjes op deze dag snel geregeld  en werd er in de middag lekker gegeten bij onze nieuwe beschermvrouw Lia. Vervolgens was het tijd om lekker uit te buiken en fit te worden voor de dagen die zouden komen, waarin aankomende nacht een belangrijke rol zou spelen.

In de avond werd verzameld in ’t Ströatje en na een aantal drankjes dirigeerde de Kap-Kommissie richting vergaderzaal voor instructies. De kap-Kommissie gaf aan het een belangrijke nacht zou worden en dat de spel-den zou worden gezaagd. Vervolgens werd een bezoekje gebracht aan café d’r Gemütliche Eck. Na een tijdje vertrokken de Mei-Jongens groepsgewijs richting de afgesproken plek en werd in rap tempo de den in de pan gehakt. Na een lange nachtelijke wandeling met een handje Pumuckles in het kielzog, werd de den ver buiten het gebied gedropt, maar wel strategisch zodat we nog alle kanten op konden gaan.

 

Zaterdag 16 mei: de Köppelkes.

Nadat de Mei-Jongens vandaag hun roes hadden uitgeslapen werd het tijd om naar het Mei-bal van onze zustervereniging in Abdissenbosch te vertrekken. Aangezien er nog een aantal klusjes moesten worden geregeld vertrokken wij rond 22.30 uur. Zodoende was ook iedereen tijdig aanwezig zodat we 24.00 uur stipt konden beginnen met het uitroepen van de “Köppelkes”. Dit jaar was het een lange, gezellige en droge tocht waarin wij vergezeld werden door onze beschermvrouw. Na een aantal uren door de Groenstraatse contreien te hebben getrokken werd uiteindelijk gestopt bij Mei-Koningin Jony Janssen, alwaar wij getrakteerd werden op broodjes frikandel.

 

Zondag 17 mei: de Mei-Jongens ‘mobiel’.

Rond 10 uur werd het traditionele eieren en geld ophalen in gang getrokken. Het zonnetje scheen wat het dus erg aangenaam maakte om langs de Groenstraatse huizen te trekken. Wij danken eenieder die ons gesteund heeft zodat deze mooie traditie niet verloren kan en mag gaan. Nadat het bestuur de plichtplegingen die dag had voltooid was het al bijna tijd om te verzamelen in ’t Ströatje, zodat de Meiweek officieel kon worden geopend. Nieuwbakken voorzitter Mitchell Fransen mocht de Meiweek starten onder luid applaus. Direct was dan ook het ‘loeren’ begonnen. De denzoekgroepen zaten de Mei-Jongens kort op de huid en met name de Kap-Kommissie moest proberen de toenadering van de denzoekers te omzeilen. Na een korte vergadering waarin de Kap-Kommissie ons van instructies had voorzien vertrokken de Mei-Jongens richting het gereedstaande transport, dat ons in de buurt van de den zou droppen. De den lag nog altijd mooi op de plaats, dus de Pumuckles die ons vrijdagnacht hebben gevolgd hebben we mooi om de tuin geleid. Nadat we de den hadden opgepakt dachten we even dat we werden betrapt, echter ging het om een groep die in hogere sferen verkeerde dankzij de pretsigaret. Niets aan het handje dus.

Onder toeziend oog van pastoor Smeets werd dit jaar een ludieke actie uitgehaald. “Ut zint de Mei-Jongens van vreuger nit mieë” was later een veelgehoorde zin. We hadden dit jaar namelijk voor een Mei-Jongens mobiel gezorgd (lees: tractor met aanhanger) waarin de den werd gelegd en ook een beetje uitstak. Zelfs de Mei-Meisjes hebben we door deze aanpak laten denken dat dit een fop-den was. Gelukkig ging alles goed en werd onderweg het V-teken in de stam gezaagd. Gestopt werd er op de Haanweg en de den werd verstopt in de struik nabij het vijvertje. Zonder sporen achter te laten sprong iedereen in de aanhanger en gingen de Mei-Jongens huiswaarts. Rond de klok van 01.00 uur lag de den dus netjes en vroeg in het spel op de plaats.

 

Maandag 18 mei: Het lolletje van de Kap-Kommissie.

Niet veel bijzonders speelde zich overdag af in het gebied. Hier en daar waren wat denzoekers te vinden, maar echt fanatiek werd nog niet gezocht. Het is immers vroeg en de groepen weten niet zeker of we de den überhaupt het gebied in hebben gehaald. In de avonduren werd het dan ook drukker in ’t Ströatje, waarop enkele leden hebben aangegeven om nog iets te gaan doen met een oude den. De Kap-Kommissie had ook wel zin in een lolletje waardoor een handvol Mei-Jongens rond de klok van 23.00 uur vertrok richting het oude lager van Dassen. Na hier een tijd te hebben gewacht vertrok de groep rennend met de fop-den richting het pleintje aan de Past. Jos Petersstraat alwaar deze fop-den verstopt werd onder een hoop puin. Even later werden wij opgehaald en thuis afgezet, waardoor ook deze dag tot een einde is gekomen.

 

Dinsdag 19 mei: We konden er op wachten…..

Op de dinsdag stond voor ons het zagen van de sier-den op het programma. Waar we vertrokken onder een stralende zon werden we in het bos opgewacht door enorm veel regen. Het leek wel alsof de krachten hierdoor toenamen waardoor de sier-den in no-time op het karretje lag en vrij snel kon aanstalten worden gemaakt om richting de Groenstraat te vertrekken. Eenmaal gearriveerd bij Sjef en Hannie Speck kreeg de Kap-Kapitein telefoon met de mededeling dat de den om 21.00 uur gemeld was door de Mei-Meisjes. We konden er op wachten…… Zodoende openden de Mei-Meisjes wederom het spel en kon het speurwerk ook voor ons beginnen. Jammer genoeg bleek deze den door een lid van de Mei-Jongens te zijn verraden.

Aangezien de energie bij ons goed eruit was hebben we besloten niet meer te gaan zoeken, maar nog even gezellig naar ’t Ströatje te gaan voor één of meer drankjes.

 

Woensdag 20 mei: Voor even terug in ons bezit.

Vroeg in de ochtend werd op de markt verzameld voor het opzetten van de feesttent. Deze activiteit verliep moeizaam vanwege de aanhoudende regen. De tent had later meer weg van een groot zwembad en dat maakte het tilwerk nog zwaarder. Zodra de tent stond en er een begin was gemaakt aan de bühne vertrokken een aantal leden richting de sier-den voor het versieren en repareren van de kroon. Aan de stam kon niet veel gebeuren want de voorspelde regen beloofde niet veel goeds. Rond de klok van 17.00 uur werd besloten nog even te gaan zoeken en het stuk tot aan de snelweg te gaan uitspitten. Na een paar minuten hadden we dan ook succes. In een struik aan het talud van de snelweg lag de den verstopt waarop de vinder (Tommy) in overleg heeft besloten om het Mei-paar op de den te laten plaatsnemen, zodat deze in ieder geval door ons geclaimd kon worden. Om 17.45 uur werd de den dan ook door de Müzerkes gemeld, aangezien ze ons op de den hebben betrapt. Nadat alle leden werden opgetrommeld werd de den opgepakt en naar ’t Ströatje gebracht. Na even kort te hebben samengezeten heeft in het overleg plaatsgevonden dat vooral de jongere leden mee mochten met verstoppen. Dit werd door eenieder geaccepteerd. Na het ingaan van de “sjpersjtond” vertrokken redelijk wat Mei-Jongens naar verschillende plekken binnen en buiten het gebied. De groep met de den vertrok naar het onderste deel van het gebied. Omdat het nog licht was, was dit een gewaagde poging. De den werd verstopt in een heg langs een weiland achter Jeurissen Stables, nabij het wapendepot.

Lang hebben we de den niet gehad. Rond 23.30 uur werd de den gemeld door de Mei-Meisjes. Hierna is niemand meer gaan zoeken.

 

Donderdag 21 mei: Insecten.

Al vroeg op de donderdag melden de Ouwe de den. Zij hebben deze gevonden in de Boslocatie, bovenop de oude sleuf die wij in 2014 hebben gebruikt. Achteraf hoor je dat de den eigenlijk in de sleuf moest liggen, maar de nodige insecten hebben dit voor de Mei-Meisjes helaas onmogelijk gemaakt (overigens niet de eerste keer deze week). De Ouwe verstoppen de den zelf langs de rand van het veld tegenover het Wapendepot. De Müzerkes vinden hier de den en melden deze om 21.20 uur.

 

Vrijdag 22 mei: Een ongeluk zit in een klein hoekje.

De Müzerkes hebben gisteravond de den mogen verstoppen, wat resulteerde dat er vandaag veel denzoekers op de been waren. In de namiddag werd de den gemeld door de Mei-Meisjes, voor de Ouwe. De den lag verstopt in een paadje aan de Esdoornstraat. De Ouwe verstoppen de den weer in het onderste gedeelte in de buurt van de Rimburgerhoeve. Het zijn wederom de Mei-Meisjes die een groep betrappen op de den. Ditmaal waren het de Pumuckles die op de den zaten en mochten gaan verstoppen. “Sjpersjtond” zou ingaan rond 21.30 uur. Echter is vanwege een beenbreuk de tijd opgeschoven totdat de Pumuckles er weer klaar voor waren. Rond middernacht mochten de groepen weer gaan zoeken.

De Mei-Jongens zijn ’s nachts niet zo’n fanatieke zoekgroep, wat resulteerde dat de meeste leden in ’t Ströatje bleven voor de befaamde Lang Nacht. Ook zijn er jongens die liever even een dutje doen, zodat de laatste uren nog even vol gas gezocht kon worden.
 

Zaterdag 23 mei: De zoektocht naar de nieuwe Mei-Koningin.

Om 5.00 uur stonden de Mei-Jongens paraat om voor de laatste keer te gaan zoeken. Verschillende groepjes werden gevormd met de afspraak bepaalde gebieden nauwkeurig uit te kammen. Allemaal goed bedoeld van de Kap-Kommissie, maar de Lang Nacht heeft bij een gros van de leden er toch behoorlijk ingehakt waardoor het bekende ritueel weer terug kwam: langs de den aflopen.

Na menig speur- en denkwerk – of slapen in het bos – werd de hoop opgegeven. Om 07.01 uur kreeg de Kap-Kommissie telefoon met de mededeling dat de den gevonden was door de Ouwe aan de rand van de Boslocatie. Een mooie plaats, moeten we toegeven. Aangezien de den na deze tijd niet meer verstopt dient te worden, betekende dit voor de Ouwe dat zij de Meiweek hebben gewonnen. Vanuit onze kant van harte gefeliciteerd! Ook gaan onze felicitaties uit naar de Mei-Meisjes. Zij hebben geprofiteerd van de nieuwe prijs: het vaakst melden van de den! Proficiat dames!

In de middag begon de rondtocht onder een stralende zon waarin we rond de klok van 14:00 uur inofficieel afscheid namen van Jony en Colin als meipaar 2014-2015. Nadat alle aanwezigen het meipaar hadden bedankt kon de zoektocht naar de nieuwe Mei-Koningin worden voortgezet. Er werd gestopt bij een aantal kandidaten, maar daar werd geen gehoor gegeven aan het verzoek of we de den mochten planten. Na nog een extra rondje door het gebied te hebben gereden werd uiteindelijk gestopt bij het ouderlijk huis van Kim Habets. Kim mocht zich vanaf dat moment Mei-Koningin noemen, waarbij ze samen met Ivo Heinen door het leven zou gaan als het meipaar 2015-2016. Gefeliciteerd namens alle Mei-Jongens en veel plezier in het komende jaar!

 

Namens het bestuur, Ivo Heinen en Mitchell Fransen

 

 

 

Reacties zijn afgesloten.