Verslag Meiweek 2012

Donderdag 17 mei: Spel Zonder Grenzen op Hemelvaart
Voor het eerst werd dit jaar Spel Zonder Grenzen vlak vóór de Meiweek georganiseerd. Dit was een enorm succes! Mede dankzij het zonnetje hebben wij, samen met 4 andere groepen, een geweldige dag gehad. De Pumuckles mochten zich uiteindelijk tot winnaar kronen van dit evenement. De mening van de overige groepen was snel duidelijk. Spel Zonder Grenzen moet volgend jaar weer op deze dag gehouden worden!
In de avond was dan het Sjtichelsjtundje. Zoals vanouds werd deze goed bezocht door de overige groepen en was het een gezellige avond.

Vrijdag 18 mei: versieren
Al vroeg in de ochtend zijn de Mei-Jongens bij elkaar gekomen voor het versieren van de straat en de wagen. Maar liefst 15 man waren aanwezig! Een enorm compliment. Dat belooft veel goeds voor het verloop van de week die nog moet komen. De taken werden verdeeld wat betekende dat de klusjes snel werden geklaard. Hierna kon met een glimlach vertrokken worden naar Lia en Peter voor de lekkere, warme soep met broodjes.  Vervolgens hebben wij de lachspieren geprikkeld en voor veel hilarische momenten gezorgd.  In de namiddag zijn wij naar huis vertrokken en is menigeen op een oor gaan liggen.
In de avond zijn wij bij elkaar gekomen in gemeenschapshuis ’t Ströatje. Na hier wat uurtjes te hebben doorgebracht zijn wij in verschillende groepjes op verschillende tijdstippen vertrokken. De verwachting van een aantal leden was groot: we konden namelijk de den gaan zagen. Deze verwachting werd echter snel getemperd. Via verschillende routes zijn alle Mei-Jongens aanbeland in café ’t Hoefveldje. Natuurlijk hebben wij hier een gezellige avond gehad en zijn wij rond de klok van 03:00 uur naar huis gegaan. Dit ging wel gepaard met vreugde en verdriet. Met 20 Mei-Jongens in de laadbak van een busje is niet bepaald een pretje! Meer weten? Vraag de Mei-Jongens voor info!

Zaterdag 19 mei: koppeltjes
Overdag sliepen de Mei-Jongens vooral hun roes uit. We zouden ’s avonds pas fit moeten zijn voor het Mei-bal van onze zustervereniging in Abdissenbosch. Na hier een paar gezellige uurtjes te hebben doorgebracht vertrok iedereen huiswaarts met de bedoeling om klokslag 00:00 te starten met het uitroepen van de koppeltjes. Na een tocht door de contreien zijn wij uiteindelijk gestopt bij Mei-Koningin Angela Smeets, alwaar wij werden getrakteerd op een natje en een droogje. Rond 04:30 lag vrijwel iedereen in bed en was de rust op straat wedergekeerd.

Zondag 20 mei: opening meiweek
Na een korte nacht stonden de Mei-Jongens weer paraat voor het ophalen van eieren en geld. Zoals bekend is de gave van uitgeroepen meisje bepalend om Mei-Koningin te worden. De start was iets later dan gepland, veel leden hadden namelijk moeite met het vroege tijdstip. Daarom werd pas om 10:45 uur gestart bij de dames in Rimburg. Gelukkig scheen het zonnetje en dat maakte de stemming alleen maar beter. Hierdoor kregen wij wel veel dorst, maar gelukkig stonden de kasteleins klaar om ons in deze behoefte te voorzien. Nadat we om 16:30 uur bij de laatste deur hebben aangebeld begon het heel hard te regenen en konden we net op tijd het onweer ontwijken. Iedereen ging huiswaarts, behalve het bestuur. Zij hebben het geld geteld en zijn naar de nieuwe Mei-Koningin gegaan om het vrolijke nieuws te vertellen.
Om 21:00 uur werd het druk in ons verenigingslokaal. Natuurlijk had dit ermee te maken dat om 22:00 uur de Mei-week zou worden geopend en dat de overige groepen – zoals altijd – ons natuurlijk vanaf de eerste minuut probeerden te volgen.
Tussen 23:30 uur en 00:00 uur vertrokken verschillende groepjes naar buiten en gingen deze op pad naar de den.  Tussen 01:00 en 01:30 zijn alle groepen aangekomen op ‘plaats delict’ en mocht het meipaar, onder toeziend oog van pastoor Smeets, beginnen met zagen. De den lag in nog geen 10 seconden plat en kon men dus snel beginnen met het opknappen van de kroon en het schoonmaken van de boomstam.
Na een fijne nachtelijke wandeling waarin wij niet werden gestoord zijn we aanbeland in Lauradorp. Hier begonnen voor ons daarentegen de “problemen”. Hier was het erg druk en hebben wij voldoende denzoekers gespot wat ons heeft doen besluiten om de den buiten het gebied te leggen. Na enige tijd van oponthoud, het plegen van telefoontjes en houden van korte “vergaderingen” tussen een aantal leden zijn wij verder gelopen en hebben wij de den in een struik gelegd. Omdat wij er vanuit zijn gegaan dat we onderweg zijn gezien door andere denzoekers hebben wij een oude fopden opgepakt die al een tijd op het terrein van Milieutechniek Franssen heeft gelegen. Wat hiermee is gebeurd houden wij voor jullie geheim!

Maandag 21 mei: Ria Blezer 20 jaar beschermvrouw
Op maandag werd er al hard gezocht door de overige groepen. Wij kunnen deze fanatiekelingen erg waarderen en tegelijk geeft het een bevestiging dat wij niet door elke groep afgelopen nacht zijn gezien.
De maandagavond stond in het teken van het huldigen van onze beschermvrouw Ria Blezer, zij stond al 20 jaar voor ons klaar en dat is reden geweest om Ria te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.  Om 23:00 uur zijn wij weer in groepjes richting de den vertrokken. Zodra we hier zijn aangekomen hebben we besloten de den op het karretje te leggen en terug te keren naar Parkheide. Hiermee wilden we proberen andere groepen te misleiden. Of je het wilt geloven of niet, we waren nog geen minuut vertrokken en we kregen te maken met een klapband. Ja ook dat beste lezer, dat hoort bij de spannende momenten tijdens de Mei-week. Snel werd een nieuw karretje gehaald en werd de tocht voortgezet. Eenmaal aangekomen in Parkheide werd er binnen de KK (Kap Komissie) druk overlegd wat moest gebeuren. We waren nog steeds niet gezien en dat heeft de KK doen besluiten terug te keren naar Lauradorp en de den te verstoppen in de struik in de Salesianenstraat.

Dinsdag 22 mei: Het spel ligt open
In de namiddag zijn wij gezamenlijk vertrokken naar de Exdel. De KK heeft voor ons een mooie den uitgezocht, ware het niet dat deze ergens middenin het bos stond. Nadat het mei-paar en een aantal leden enorm hadden meegeholpen met het zagen kon het duw- en trekwerk beginnen. Het duurde even, maar de den kwam toch plat te liggen. Eenmaal opgesteld heeft het nog een kwartier geduurd voordat deze, met de ‘vot’, op het karretje lag. Zodra wij wilden vertrekken kreeg onze Kap-Kapitein telefoon. Wij hadden het snel door. Het spel lag open en ditmaal hebben ‘De Ouwe’ de den gemeld voor ‘De Müzerkes’, omdat laatstgenoemde groep erop zat.  Een van de nieuwste regels is met succes uitgeprobeerd!
Het mei-paar zou ons in het ouderlijk huis trakteren op een heerlijke maaltijd. Vanwege de ‘sjperstond’ was dit niet mogelijk, gelukkig waren de ouders zo flexibel om het eten naar ’t Ströatje te brengen. Het eten was verrukkelijk, bedankt daarvoor! In de nacht hebben ‘De Pumuckles’ de den gemeld. Zij hebben de den gevonden in het Kolverbosje.

Woensdag 23 mei: Tent opzetten
Vroeg in de ochtend zijn de Mei-Jongens bij elkaar gekomen om samen met leden van Fanfare St. Elisabeth de tent op te gaan zetten. Tot onze spijt zijn weinig leden komen opdagen. Gelukkig kwamen er steeds meer leden bij naarmate de dag vorderde. Hierdoor kon in de middag ook begonnen worden met het versieren van de sier-den. Rond 19:00 uur waren wij hiermee klaar en zijn wij aansluitend gaan eten. Er werd deze avond niet meer gezocht: de vermoeidheid was toegeslagen.

Donderdag 24 mei: Een lange dag
Vandaag zou het dan moeten gebeuren. Wij wilden dolgraag de den terug veroveren. Hoe goed ook door iedereen werd gezocht was geen spoor van de den te bekennen. “Pumuckles” die je tegenkwam in het gebied begonnen te lachen en hadden de mededeling dat ze al 4 jaar op deze plaats hebben gewacht. Voor ons was het even tijd om ons terug te trekken en heel secuur elke puntje uit het reglement na te lopen, elke struik uit het gebied in onze gedachten te nemen en hopende dat hier combinaties uit konden ontstaan. Helaas hebben wij tot 23:00 uur gezocht maar helaas geen resultaat.

Vrijdag 25 mei: Zou het dan vandaag….?
Om 08:30 uur zijn de Mei-Jongens fris en fruitig begonnen met zoeken. Gisteren hebben we enorm veel kilometers gemaakt en dat zouden we vandaag gewoon weer over gaan doen. Vrijwel elke centimeter werd benut en de meest vreemde tactieken, indelingen en zoekmogelijkheden werden toegepast. Om 15:30 werd pas voor de eerste keer gestopt. Na een ‘break van bezinning’ zijn wij verder gegaan met de goede hoop iets te vinden nadat we flink wat mogelijkheden op papier hebben gezet. Ondanks een fanatieke – soms ongekende – inzet van onze leden hadden we dat ‘rotding’ (zoals de den nu genoemd werd) nog niet gevonden en gingen we met vreemde gevoelens de Lange Nacht in.
De aftrap van deze Lange Nacht hebben we samen met de Mei-Meisjes gehouden. ‘Hellas’ heeft onze buikjes weten vol te krijgen en vervolgens hebben wij ons enige uurtjes goed kunnen amuseren, totdat de KK ons bij elkaar riep voor een vergadering. Ons plan was om op verschillende plekken nog eens goed te gaan zoeken met de hoop de den te vinden en deze eventueel te verleggen of om zolang mogelijk erop te blijven liggen. In de nacht hebben wij nog een aantal tips gekregen maar deze hadden niets met het spel te maken.

Zaterdag 26 mei
Een aantal leden heeft weinig tot niets geslapen, maar is toch om 05:30 uur present om, misschien wel tevergeefs, te gaan zoeken. Wat nog niet veel denzoekers weten, is dat Roy Ploum ’s nachts de den had gevonden. Hij bleef er lekker bij zitten met de gedachte dat als we dit konden volhouden tot 07:00 uur dat we de Mei-week zouden winnen. Om 07:10 uur kwam dan het verlossende bericht dat de den is gemeld door de Mei-Jongens. De den lag – nogal – open en bloot tegenover friture ‘De Smickel’. Veel denzoekers waren ontstemd over deze plaats en het heeft de nodige stof doen oplaaien. Daarentegen zeiden ze blij te zijn dat de den in deze saaie meiweek toch nog gevonden was. Een gevoel van ‘Mei en Wij’, zoals ons jubileumboek heeft omschreven, was er na afloop niet.
Na een aantal uurtjes slaap of rust konden wij beginnen aan de rondtocht met de sier-den. In de namiddag scheen de zon volop en juist op dat moment zijn wij aangekomen bij ons nieuwe Mei-paar. In het seizoen 2012-2013 is de eer toegekomen aan Sharon Vissers en Dion van Hooijdonk.
Nogmaals willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de hulp en steun bij het rechtzetten van de den.
Hopelijk tot volgend jaar!

Namens de Mei-Jongens Groenstraat, Ivo Heinen

Reacties zijn gesloten.